close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 8 grudnia 2016

  Podczas czterech dni sesji Rady Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji omówiono współczesne problemy związane z migracjami i działania podejmowane przez IOM. Polska przedstawiła swoje stanowisko w kwestii współpracy z IOM oraz aktualnych trendów migracyjnych.

  Rada, której prace zakończyły się 8 grudnia, podjęła między innymi decyzję o przyjęciu do Organizacji Królestwa Tonga, a także budżet i program działań w 2017 r. Odbyły się dyskusje panelowe poświęcone kwestiom relacji pomiędzy IOM - ONZ i pracom nad Globalnym Kompaktem w sprawie migrantów, a także tzw. Brand Bargain, dotyczącego finansowania działań humanitarnych.

   

  Ambasador Stachańczyk wygłosił przemówienie w trakcie debaty generalnej. Podkreślił on potrzebę podjęcia działań na rzecz migracji uporządkowanych, bezpiecznych, dobrze zarządzanych i odpowiedzialnych. Podkreślił, że aby to osiągnąć konieczna jest poprawa zdolności państw w dziedzinie zarządzania i zabezpieczenia granic oraz przywrócenia kontroli nad dużymi ruchami migrantów. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, włączona ostatnio do systemu ONZ, powinna nadal pomagać  migrantom znajdującym się w trudnej sytuacji, lecz także musi wspierać budowę efektywnych krajowych polityk migracyjnych. 

   

  Polska oświadczyła, że nadrzędnym celem procesu negocjacyjnego nad Globalnym Kompaktem ws. migrantów powinno być osiągnięcie właściwego balansu pomiędzy koncepcją globalnego zarządzania w dziedzinie migracji i suwerennym prawem państw do decydowania w odniesieniu do swoich polityk migracyjnych i  bezpieczeństwa. Polska oczekuje przy tym, że Globalny Kompact będzie innowacyjny, ale i także w tym samym czasie wykonywalny.  

   

  Polska wyraziła wsparcie dla działalności Organizacji. Jako wiodąca globalna agencja migracyjna IOM pozostaje dla Polski ważnym partnerem. Polska, poza obowiązkową składką do Organizacji, finansuje wspólne projekty migracyjne. Ambasador Stachańczyk wyraził nadzieję, że  - kontynuowanie współpracy pomiędzy Polską i IOM na zasadzie wzajemnego zaufania, przejrzystości i potwierdzonej efektywności będzie przynosiło korzyści wszystkim stronom, w szczególności migrantom. -

   

  Czytaj pełne wystąpienie Stałego Przedstawiciela RP: link

  Tagi: IOM

  Photo-1
  Photo-2
  Photo-3

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: