close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 2 października 2017

  Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodźców, Filippo Grandi, swoim wystąpieniem otworzył tegoroczną sesję Komitetu Wykonawczego UNHCR, która trwa w Genewie od 2 do 6 października. W trakcie spotkania Polska przedstawiła swoje stanowisko na temat aktualnych kwestii związanych z ochroną uchodźców i działalnością UNHCR.

  W swoim wystąpieniu Wysoki Komisarz wezwał państwa - do wzmocnienia działań na rzecz zapobiegania problemowi uchodźctwa poprzez skoncentrowanie się na jego przyczynach, a także o pomoc uchodźcom będących ofiarami wielu trwających kryzysów. Obecnie na świecie jest ponad 65 mln osób, które były zmuszone opuścić swoje miejsce zamieszkania, najwięcej od zakończenia II Wojny Światowej. Trudna sytuacja w Syrii, Iraku, Republice Środkowoafrykańskiej, Sudanie Południowym, Bangladeszu oraz na Ukrainie skutkuje znacznym wzrostem potrzeb humanitarnych.

   

  Polska w swoim wystąpieniu poinformowała o podejmowanych działaniach humanitarnych na Bliskim Wschodzie. Polska potwierdziła zamiar kontynuowania finansowego wsparcia dla Wysokiego Komisarza i jego Biura. W 2016 roku Polska przekazała 5 100 000 złotych na rzecz operacji UNHCR w Syrii i Iraku.

   

  Przedstawiciel Polski podkreślił potrzebę skoncentrowania się na źródłach globalnego kryzysu humanitarnego oraz stałego podnoszenia kwestii przestrzegania zasad humanitarnych oraz Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. – Wierzymy, że konieczne jest dalsze wzmocnienie naszych wysiłków w  celu ograniczenia liczby uchodźców, którzy wykorzystują te same szlaki migracyjne co nieregularni migranci ekonomiczni. Zbyt często, ci którzy potrzebują ochrony, poszukują usług przemytników, ryzykując życie w trakcie niebezpiecznych podróży, będąc narażonym na różne formy złego traktowania – wskazała delegacja RP.

   

  Polska z zadowoleniem przyjęła inicjatywy podejmowane przez Wysokiego Komisarza na rzecz reform struktury UNHCR w celu poprawy jej efektywności oraz wyraziła nadzieję, że UNHCR będzie kontynuował proces reformy i określania priorytetów, zapewniając jednocześnie przejrzystość podejmowanych działań.

   

  Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodźców - Filippo Grandi podziękował Polsce za rosnące wsparcie finansowe dla UNHCR oraz podniesienie na forum kwestii wykorzystywania nieregularnych szlaków migracyjnych przez uchodźców.

  Tagi: UNHCR

  1
  2
  3
  4

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: