close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 22 czerwca 2017

  Polska delegacja bierze udział w Segmencie Humanitarnym Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ONZ, który odbywa się w dniach 21-23 czerwca w Genewie. Polska wyraziła swoją gotowość do aktywnego wsparcia wysiłków na rzecz zwiększenia stabilności i pokoju na świecie, w celu „Przywrócenia człowieczeństwa i niepozostawienia nikogo poza: pracując razem na rzecz ograniczenia potrzeb humanitarnych, ryzyka i wrażliwości”.

  Humanitarny Segment ECOSOC jest platformą skupiającą państwa członkowskie ONZ, organizacje systemu ONZ, partnerów rozwojowych i humanitarnych, sektor prywatny oraz społeczności dotknięte kryzysem. Dyskutują oni i uzgadniają sposoby na rozwiązanie aktualnych problemów humanitarnych. Interaktywne panele dyskusyjne, wydarzenia towarzyszące pozwalają na dzielenie się informacjami i doświadczeniami w zakresie aktualnych szans i wyzwań w dziedzinie humanitarnej.

   

  Ambasador Stachańczyk w swoim wystąpieniu podkreślił, że Polska nie pozostaje obojętna wobec potrzebujących. Polska pomoc humanitarna ewoluuje, tak aby zaspokoić potrzeby tych, którzy nie mogą samodzielnie żyć bezpiecznie. Polska poinformowała, że w ciągu ostatnich lat polski budżet w zakresie pomocy humanitarnej stale rośnie. Ponieważ środki nadal pozostają ograniczone, zamiarem Polski jest skoncentrowanie pomocy - głównie na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Jeśli chodzi o tematyczne obszary działalności, Polska Pomoc koncentruje się przede wszystkim na świadczeniu usług edukacyjnych, schronieniu i opiece zdrowotnej.

   

  Polska poinformowała również, że od 2016 r. wspiera nowe instrumenty i rozwiązania, aby zapewnić skuteczną i wszechstronną pomoc w związku z trwającymi kryzysami. Dobrym przykładem mogą być polskie dobrowolne wkłady do europejskich funduszy powierniczych, które odpowiadają najpilniejszym potrzebom uchodźców i najbiedniejszych społeczności lokalnych. Ponadto Polska poprawia skuteczność działań humanitarnych poprzez realizację projektów pomocy opartych na gotówce i bonach. Takie podejście zwiększa samodzielność i godność beneficjentów, umieszczając ich w centrum procesu pomocy. Polska pomoc wprowadziła również małe granty na projekty humanitarne realizowane przez polskie placówki dyplomatyczne, które dotychczas były przeznaczone wyłącznie na pomoc rozwojową.

   

  Jako inna nowość polskiego programu humanitarnego, wspomniane zostało wieloletnie finansowanie humanitarne. W zeszłym roku Polska po raz pierwszy zainicjowała dwuletnie projekty humanitarne polskich organizacji pozarządowych. Polska stale rozwija swoje programy, starając się zaspokajać potrzeby zarówno krajowych partnerów pozarządowych, jak i wynikające z zmieniającej się sytuacji humanitarnej w skali globalnej. W wyniku Światowego Szczytu Humanitarnego Polska wprowadziła zasadę kierowania co najmniej 30% wartości polskich projektów humanitarnych do najuboższych społeczności lokalnych.

   

  Ambasador Stachańczyk przypomniał, że wspólnym celem powinno być zdecydowane poparcie dla poszanowania zasad humanitarnych i zasad międzynarodowego prawa humanitarnego. - Podstawowym obowiązkiem społeczności międzynarodowej jest dążenie do zwiększenia dostępu pomocy humanitarnej na obszarach gdzie jest on graniczony, na których ludność wciąż potrzebuje pomocy - powiedział.

  Tagi: ECOSOC

  Foto-1
  Foto-2
  Foto-4
  Foto-5

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: