close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 15 maja 2017

  W Genewie rozpoczęło się posiedzenie Rady Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego – ITU, które potrwa do 25 maja. Delegacji polskiej przewodniczy Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji RP, Krzysztof Szubert.

  Wiodącym tematem obrad pozostają kwestie związane z wdrażaniem przez ITU postanowień Agendy 2030 oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).  Technologie informacyjno – komunikacyjne (ITCs) winny stać się jednym z podstawowych narzędzi celem stworzenia mechanizmu służącego budowie „inkluzywnego, równego oraz otwartego społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz gospodarki opartej na wiedzy”. W ramach prac prowadzonych na forum ONZ, ITU współdziała w realizacji ośmiu wskaźników dotyczących ITCs, w ramach Celów: 1, 4, 5, 9, 16 i 17. 

   

  Uczestnicy Rady dążą do tego, aby ITU skupiało swoje wysiłki na „zasypywaniu przepaści cyfrowej”, właśnie poprzez wszechstronną realizację SDGs. Jednym z podstawowych platform realizacji powyższych celów jest WSIS FORUM, którego jeden z istotniejszych komponentów stanowi rozwój infrastruktury oraz umiejętności cyfrowych.

   

  ITU jest wyspecjalizowaną agencją ONZ ds. informacji i komunikacji. Więcej na jej temat na stronie: www.itu.int

  Tagi: ITU

  1
  2
  3

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: