close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 1 maja 2017

  Dzisiaj rozpoczęła się dwutygodniowa sesja Grupy Roboczej Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka Rady Praw Człowieka NZ, w trakcie której przeglądowi zostanie poddana Polska.

  Podczas 27. sesji Grupy Roboczej przeglądowi poddanych zostanie 14 państw (w kolejności przeglądu: Bahrajn, Ekwador, Tunezja, Maroko, Indonezja, Finlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Indie, Brazylia, Filipiny, Algieria, Polska, Holandia i RPA). Państwa te przedstawią podczas sesji podjęte działania mające na celu realizację zobowiązań w dziedzinie praw człowieka, oceniając pozytywne zmiany oraz identyfikując stojące przed nimi wyzwania. Sprawozdania służące za podstawę przeglądów są dostępne pod wskazanym linkiem: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx.

   

  Wszystkie zainteresowane państwa będą mogły zadawać pytania i przedstawiać zalecenia państwom poddawanym Przeglądowi. Sytuacja praw człowieka będzie analizowana po raz trzeci. Polska będzie również aktywnie uczestniczyć w sesji UPR, zadając pytania i przedstawiając zalecenia państwom poddawanym Przeglądowi.

   

  Powszechny Przegląd Okresowy Praw Człowieka (Universal Periodic Review, UPR) jest mechanizmem Rady Praw Człowieka NZ, mającym na celu ocenę i kontrolę przestrzegania praw człowieka we wszystkich państwach członkowskich ONZ w czteroipółletnim cyklu. Został utworzony na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego NZ z 15 marca 2006 r.

  Tagi: HRC

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: