close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 2 grudnia 2016

  Polska silnie popiera wdrażanie, upowszechnianie i wzmocnienie przestrzegania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w trakcie dwóch międzynarodowych spotkań, które odbyły się w mijającym tygodniu w Genewie.

  Polska delegacja aktywnie uczestniczyła w pierwszym formalnym spotkaniu w ramach międzyrządowego procesu w sprawie wzmocnienia przestrzegania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, które odbyło się w dn. 28-29 listopada 2016 r. w Genewie. Proces ten został ustanowiony na mocy rezolucji przyjętej przez 32. Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w grudniu 2015 r.  

   

  Dwudniowe spotkanie pozwoliło na rozpatrzenie i znalezienie porozumienia w sprawie kwestii organizacyjnych związanych z procesem międzyrządowym, a także planu pracy do 33. Międzynarodowej Konferencji, która odbędzie się w 2019 r. W swoim wystąpieniu przedstawiciel Polski podkreślił, że – proces powinien być inkluzyjny, przejrzysty oraz otwarty dla wszystkich właściwych aktorów – wyzwał także – wszystkie państwa do aktywnego zaangażowania w duchu kompromisu i wspólnej odpowiedzialności. Polska wsparła Szwajcarię i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża jako współprzewodniczących procesu. Kolejne formalne spotkanie poświęcone już kwestą merytorycznym odbędzie się w kwietniu 2017 r.

   

  Wśród przedstawicieli 108 narodowych komitetów polska delegacja uczestniczyła w Powszechnym spotkaniu narodowych komitetów i innych podobnych ciał do spraw  Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, które odbywało się od 30 listopada do 2 grudnia w Genewie.  Celem uniwersalnych spotkań jest zidentyfikowanie sposobów poprawy stanu przestrzegania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz innych właściwych regulacji prawnych, w szczególności poprzez legislację i polityki krajowe, co ma się przyczynić wzmocnienia ochrony w trakcie konfliktów zbrojnych.  W szczególności spotkania te służą dyskusjom na temat roli i możliwych działań komitetów narodowych w kraju i za granicą.

   

  W Polsce funkcję komitetu narodowego pełni powołany przez Prezesa Rady Ministrów Zespół do spraw międzynarodowego prawa humanitarnego, którego pracę koordynuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W jego skład wchodzą przedstawiciele właściwych resortów oraz Polskiego czerwonego Krzyża. Poza innymi działaniami Zespół przygotowuje raporty z wykonywania i upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w Polsce. Ostatnia, trzecia edycja raportu została opublikowana w lutym 2015 r.  

  Tagi: IHL ICRC

  Photo-1
  Photo-2
  Photo-3

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: