close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 9 maja 2017

  – Polska niezmiennie przywiązuje dużą wagę do aktywnego uczestnictwa w międzynarodowych mechanizmach ochrony praw człowieka – powiedziała na forum Rady Praw Człowieka podsekretarz stanu w MSZ Renata Szczęch. Przypomniała również, że Polska ubiega się o członkostwo w tej organizacji w latach 2020-22.

  Wiceminister Szczęch odniosła się również do wybranych inicjatyw Polski na rzecz ochrony grup szczególnie wrażliwych. W tym kontekście przywołała uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz program „Rodzina 500+”. – W celu wsparcia warunków wychowania dzieci, w tym w rodzinach najbiedniejszych, w 2016 roku wprowadzony został program „Rodzina 500+” (…). Z programu „Rodzina 500+” korzysta obecnie 3,8 mln dzieci wychowywanych w 2,56 mln rodzin. Program przyniósł zdecydowaną poprawę warunków materialnych rodzin, skutkującą zmniejszeniem liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i z pomocy w postaci dożywiania. Dzięki wprowadzeniu świadczenia wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym zmniejszył się o 4 punkty procentowe, a zagrożenie ubóstwem wśród dzieci do 17 roku życia zmalało o połowę – zaznaczyła wiceszefowa MSZ.
   

  Podczas 27. sesji grupy roboczej ds. Powszechnego Przeglądu Okresowego (UPR) na forum Rady Praw Człowieka przeglądowi została poddana sytuacja praw człowieka w Polsce, Bahrajnie, Ekwadorze, Tunezji, Maroku, Indonezji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Filipinach, Algierii, Holandii i RPA. Był to już trzeci przegląd sytuacji praw człowieka w Polsce od czasu utworzenia mechanizmu UPR w 2006 roku. Mechanizm przeglądowy odbywa się cyklicznie i dotyczy wszystkich państw członkowskich ONZ. Raport rządowy, przygotowany w związku z tegorocznym UPR, odnosi się do rekomendacji przekazanych przez państwa członkowskie ONZ w 2012 r. w ramach poprzedniego cyklu przeglądowego. Zainteresowane państwa miały możliwość przekazania rekomendacji mających na celu dalsze umocnienie sytuacji praw człowieka w Polsce. 

   

  UPR to mechanizm kontrolny utworzony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 60/251 z 2006 r. Funkcjonuje w ramach Rady Praw Człowieka ONZ i ma na celu ocenę i monitoring wykonywania przez wszystkie państwa członkowskie ONZ zobowiązań międzynarodowych z zakresu praw człowieka. Podstawą przeglądu UPR są trzy dokumenty: raport krajowy przygotowywany przez rząd danego państwa, raport Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, zawierający zestawienie informacji z raportów poszczególnych ciał traktatowych oraz raport organizacji pozarządowych. Link do poszczególnych raportów: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PLSession27.aspx

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Photo-1
  Photo-2
  Photo-3
  Photo-4
  Photo-5
  Photo-6
  Photo-7
  Photo-8
  Photo-9

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: