close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 29 września 2017

  Rada Praw Człowieka (RPCz) ONZ przyjęła 33 rezolucje, ustanowiła grupę międzynarodowych i regionalnych ekspertów ds. sytuacji praw człowieka w Jemenie oraz przedłużyła mandaty specjalnych procedur ds. sytuacji w Burundi, Mjanmie, Republice Środkowoafrykańskiej, Sudanie i Somalii.

  Podczas trzytygodniowej sesji Rady przedstawiono 90 raportów, w tym 35 dot. kwestii tematycznych i 40 dot. sytuacji krajowych, odbyły się cztery panele dyskusyjne oraz przyjęto sprawozdania z przebiegu 14 Powszechnych Okresowych Przeglądów (UPR) praw człowieka w następujących krajach: Bahrajn, Ekwador, Tunezja, Maroko, Indonezja, Finlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Indie, Brazylia, Filipiny, Algieria, Polska, Holandia, Republika Południowej Afryki.

   

  Największym sukcesem wrześniowej sesji Rady jest przyjęcie rezolucji w sprawie sytuacji praw człowieka w Jemenie, której najważniejszym elementem jest wezwanie Wysokiego Komisarza do powołania grupy międzynarodowej i regionalnych ekspertów na okres 1 roku. Grupa przeprowadzi wszechstronną analizę nadużyć popełnionych przez wszystkie strony konfliktu od września 2014 r. i przedstawi całościowy raport nt. sytuacji praw człowieka w Jemenie najpóźniej podczas  39. sesji RPCz we wrześniu 2018 r.

   

  Rada zwróciła się do Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka NZ z pilną potrzebą skierowania do Burundi zespołu składającego się z trzech ekspertów w celu zgromadzenia informacji, ustalenia okoliczności wydarzeń oraz postawienia sprawców przestępstw przed wymiarem sprawiedliwości. Rada zadecydowała również o przedłużeniu na okres jednego roku mandatu komisji śledczej ds. badania przypadków łamania i naruszania praw człowieka w Burundi. Rada przyjęła decyzję w sprawie przedłużenia mandatu niezależnej, międzynarodowej misji w celu zbadania faktów i okoliczności domniemanych naruszeń praw człowieka popełnionych w ostatnim czasie przez służby wojskowe i bezpieczeństwa w Mjanmie, niezależnego eksperta ds. sytuacji praw człowieka w Republice  Środkowoafrykańskiej, niezależnego eksperta ds. sytuacji praw człowieka w Sudanie oraz niezależnego eksperta ds. sytuacji praw człowieka w Somalii. Rada postanowiła zwołać panel dyskusyjny wysokiego szczebla w sprawie naruszeń praw dzieci w Syrii w trakcie 37. sesji RPCz (marzec 2018 r.). Podczas sesji została przyjęta również rezolucja na temat współpracy z ONZ, jej przedstawicielami i mechanizmami w dziedzinie praw człowieka, która potępia wszelkie akty zastraszania lub represji wobec osób i grup współpracujących z ONZ.

   

  Pozostałe - przyjęte przez Radę - rezolucje dotyczyły następujących tematów: poprawy sytuacji dzieci i nastolatków imigrantów,  Światowego Programu Edukacji na temat praw człowieka, zdrowia psychicznego i praw człowieka,  praw człowieka ludów tubylczych, praw człowieka w zakresie wymiaru sprawiedliwości, sprzeciwu sumienia wobec służby wojskowej,  międzynarodowej dekady ONZ  na rzecz ludności pochodzenia afrykańskiego, corocznej dyskusji tematycznej dot. wzmocnienia współpracy technicznej w kwestii praw człowieka, międzynarodowej współpracy dotyczącej krajowych systemów kontrolnych oraz związanych z tym mechanizmów.

   

  Na zakończenie sesji Rada wybrała członków Komitetu Doradczego RPCz oraz podjęła decyzję o mianowaniu następujących mandatów procedur specjalnych: (1) specjalny sprawozdawca ds. współczesnych form rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji, E. Tendayi ACHIUME (Zambia); (2) specjalny sprawozdawca ds. eliminacji dyskryminacji wobec osób z trądem,  Alice CRUZ (Portugalia); (3) grupa robocza ds. ludności pochodzenia afrykańskiego, z ramienia WEOG,  Marie-Evelyne PETRUS (Francja); (4) grupa robocza ds. kwestii dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce, z ramienia grupy afrykańskiej, Meskerem TECHANE (Etiopia); (5) grupa robocza ds. kwestii dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce, z ramienia grupy azjatyckiej, Melissa UPRETI (Nepal); (6) grupa robocza ds. kwestii dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce, z ramienia EEG, Ivana RADAČIĆ (Chorwacja); (6) grupa robocza ds. kwestii dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce, z ramienia WEOG, Elizabeth BRODERICK (Australia).

  Dokumenty, wystąpienia, rezolucje i raporty związane z obecną oraz poprzednimi sesjami RPCz są dostępne na stronie internetowej Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).

   

  Kolejna 37. sesja RPCz odbędzie się  w Genewie w dniach 26 lutego – 23 marca 2018 r.

  Tagi: HRC

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: