close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INNE ORGANIZACJE I STRUKTURY

 •  

  Powszechny Związek Pocztowy (UPU) jest wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Założony został 9 października 1874 roku. Dzień ten corocznie obchodzony jest jako Światowy Dzień Pocztowy (the World Post Day). UPU zrzesza obecnie 194 państwa. Siedziba organizacji znajduje się w stolicy Szwajcarii - Bernie.

   

  Organizacja jest największym światowym forum współpracy podmiotów działających w sektorze pocztowym. Pomaga państwom członkowskim w doskonaleniu organizacji i jakości usług pocztowych. Spełnia rolę mediatora,  udziela pomocy technicznej, zapewnia bieżącą wymianę informacji.

   

  Najwyższym organem UPU jest Światowy Kongres Pocztowy odbywający się co 4 lat w jednym z państw członkowskich. Organy wykonawcze to: Rada Administracyjna, Rada Operacji Pocztowych i Biuro Międzynarodowe.

   

  Więcej informacji na stronie: www.upu.int

   

   

   

  Unia Międzyparlamentarna (Inter-Parliamentary Union) jest jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych, założoną w 1889 r. z inicjatywy parlamentarzystów Anglii i Francji. Celem pierwszego spotkania było uregulowanie arbitrażu międzynarodowego. Obecną nazwę przyjęto w 1894 r. Unia organizuje i ułatwia nawiązywanie kontaktów między członkami parlamentów, jednoczy ich na rzecz umacniania i rozwijania instytucji demokratycznych i parlamentarnych oraz na rzecz utrzymania pokoju i współpracy między narodami. Bardzo ważną sferą działalności Unii jest wspomaganie i rozwijanie dwustronnych kontaktów między parlamentami, m.in. przez powoływanie bilateralnych grup parlamentarnych. Unia szeroko współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Unia Międzyparlamentarna skupia 157 parlamentów, mających status członkowski oraz 9 parlamentów stowarzyszonych.

   

  Sekretarzem Generalnym Unii Międzyparlamentarnej jest Martin Chungong (Kamerun, pierwszy SG IPU spoza Europy i pierwszy pochodzący z Afryki). SG wybierany jest przez Radę Zarządzającą (Governing Council). Kieruje sekretariatem Unii i czuwa nad implementacja postanowień przyjętych przez organy zarządzające Radę oraz Zgromadzenie (Assembly).

   

  Przewodniczącym Unii Międzyparlamentarnej jest, od października 2014 r., Saber Chowdhury (Bangladesz) wybrany na trzyletnią kadencję. Wyboru Przewodniczącego dokonują członkowie IPU za pośrednictwem Rady Zarządzającej. Przewodniczący jest politycznym szefem Unii nadzorującym zarówno Radę Zarządzającą jak i Komitet Wykonawczy (Executive Committee).

   

  Dwa razy w roku (jesienią i wiosną) mają miejsce sesje Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej. Ostatnia 134 sesja miała miejsce w Lusace (Zambia) w dniach 19-23 marca br. Sesjom Zgromadzenia towarzyszą również obrady Rady Zarządzającej. Ostatnia 197. sesja Rady miała miejsce w dniach 20-23 marca 2016.

   

  Aktualne priorytety IPU

   

  IPU koncentruje swoje prace na 6 obszarach priorytetowych:

   

  • demokracja przedstawicielska,
  • międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo,
  • zrównoważony rozwój,
  • prawa człowieka i prawo humanitarne,
  • kobiety w polityce,
  • edukacja nauka i kultura.

   

  Głównymi tematami ostatniej 133. sesji Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej były m. in.: wyzwania spowodowane kryzysem migracyjnym, demokracja w erze cyfrowej oraz zagrożenia dla prywatności i wolności jednostki, ochrona praw człowieka a walka z terroryzmem i ekstremizmami, rola parlamentów w zapobieganiu zmianom klimatycznym oraz wzmocnienie roli parlamentów w procesie implementacji międzynarodowego prawa humanitarnego i konwencji chroniących prawa uchodźców.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: