close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE W GENEWIE

 • Prawa Człowieka

   

  Rada Praw Człowieka (HRC)

   

  Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR)

   

  Sprawy Humanitarne i Migracyjne

   

  Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodźców (UNHCR)

   

  Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

   

  Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC)

   

  Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRCRC)

    

  Biuro NZ ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (UNOCHA)

   

  Biuro NZ ds. Przeciwdziałania Ryzyku Związanemu z Klęskami żywiołowymi (UNISDR)

   

  Globalne Forum na rzecz Migracji i Rozwoju (GFMD)

   

  Inicjatywa Good Humanitarian Donorship (GHD)

   

  Rozbrojenie

   

  Konferencja Rozbrojeniowa (CD)

   

  Konwencja o zakazie broni biologicznej i toksynowej (BTWC)

   

  Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych rodzajów broni konwencjonalnych (CCW)

   

  Konwencja o zakazie min przeciwpiechotnych (Konwencja Ottawska)

   

  Ochrona Zdrowia

   

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

   

  Wspólny Program NZ ds. HIV/AIDS (UNAIDS)

   

  Sprawy Naukowe i Techniczne 

   

  Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna  (ITU)

   

  Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN)

   

  Sprawy Ekonomiczne

   

  Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD)

   

  Europejska Komisja Gospodarcza (EKG)

   

  Światowa Organizacja Handlu (WTO)

   

  Meteorologia i Ochrona Środowiska

   

  Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO)

   

  Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych

   

  Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

   

  Konwencja Rotterdamska w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu o międzynarodowym handlu niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami

   

  Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

   

  Własność Intelektualna

   

  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) 

   

  Inne Organizacje i Struktury

   

  Powszechny Związek Pocztowy (UPU)

   

  Unia Międzyparlamentarna (IPU)

   

  Kariera w organizacjach międzynarodowych

   

  Zamówienia publiczne w organizacjach międzynarodowych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: