close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARIERA W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

 • Organizacje międzynarodowe w Genewie oferują atrakcyjne stanowiska pracy dla doświadczonych specjalistów oraz dla młodych ambitnych absolwentów, poszukujących ścieżek kariery w pełnym wyzwań środowisku międzynarodowym. ONZ i inne organizacje szczególnie zachęcają kobiety do udziału w konkursach o pracę, aby w długoterminowej perspektywie doprowadzić do zrównoważenia poziomu zatrudnienia obu płci.

   

  Zachęcamy do odbywania staży w organizacjach międzynarodowych szczególnie studentów ostatnich lat oraz niedawnych absolwentów. Należy mieć przy tym na uwadze fakt, iż zdecydowana większość organizacji oferuje staże nieodpdłatne, pozwalające jednak na zdobycie cennych doświadczeń w pracy w środowisku międzynardowym i nawiązanie kontaktów z potencjalnym pracodawcą.

   

  Zapraszamy studentów ostatnich lat studiów do odbywania praktyk w Stałym Przedstawicielstwie RP w Genewie. Proponujemy możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem struktur ONZ i innych organizacji międzynarodowych w Genewie. Szczegółowa informacja na temat staży i praktyk w Przedstawicielstwie.

   

   

  Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych z Genewie

   

  Wszystkie ogłoszenia o naborach na stanowiska oraz informacje o procedurze ubiegania się o nie znajdują się na stronie: http://careers.un.org/lbw/Home.aspx

   

  Informacje o stażach i wakatach w Biurze ONZ w Genewie dostępne są na stronie: link

   

  Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych zatrudnia profesjonalistów z takich dziedzin jak: administracja, ekonomia, elektroniczne przetwarzanie danych, finanse, języki obce, kwestie prawne i protokolarne, biblioteka, informacja publiczna, rozwój społeczny, statystyka.

   

  Obok Biura w Genewie ONZ posiada główną siedzibę  w Nowym Jorku, oraz biura w Addis Abebie, Bangkoku, Bejrucie, Nairobi, Santiago i Wiedniu. Międzynarodowe Trybunały Karne dla byłej Jugosławii i Ruandy znajdują się w Hadze (Holandia) i w Aruszy (Tanzania).

   

  Zainteresowani pracą w ONZ mają możliwość wzięcia udziału w organizowanym rokrocznie egzaminie Young Professional Programme (dla osób poniżej 32 roku życia), którego zdanie kwalifikuje do otrzymania kontraktu na 2 lata z możliwością przedłużenia.

   

  Natomiast dla stanowisk związanych z tłumaczeniami istnieją osobne egzaminy językowe (http://www.unlanguage.org/LE/Tips/Interpreters/default.aspx).

   

  Ponadto istnieje możliwość starania się o stanowiska średniego i wyższego szczebla aplikując na poszczególne ogłoszenia. Sekretarz Generalny ONZ promuje politykę zwiększenia liczby kobiet przede wszystkim na wyższych stanowiskach.

   

  Tu znajdziecie Państwo przewodnik o karierze w ONZ: materiał DESA

   

   

  Europejska Organizacja Badań Nuklearnych (CERN)

   

  Szczegóły dotyczące zatrudnienia w CERN są dostępne pod adresem:  http://jobs.web.cern.ch/

   

   

  Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

   

  Informacje na temat pracy w IOM można znaleźć pod adresem: http://www.iom.int/recruitment

   

   

  Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC)

   

  Informacje na temat pracy w ICRC można znaleźć pod adresem: https://www.icrc.org/en/who-we-are/jobs

   

   

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

   

  Informacje na temat pracy w WHO można znaleźć pod adresem: http://www.who.int/employment/en/

   

   

  Program NZ ds. HIV/AIDS (UNAIDS)

   

  Informacje na temat pracy w UNAIDS można znaleźć pod adresem: https://erecruit.unaids.org/public/ejobs-login.asp

   

   

  Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

   

  Informacje na temat pracy w MOP można znaleźć pod adresem: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/employment-opportunities/lang--en/index.htm

   

   

  Światowa Organizacja Handlu (WTO)

   

  Informacje na temat pracy w WTO można znaleźć pod adresem: https://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/vacan_e.htm

  Informacje na temat staży: https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=3475&vaclng=en

   

   

  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)

   

  Informacje na temat pracy i staży w WIPO można znaleźć pod adresem: http://www.wipo.int/jobs/en/

   

   

  Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU)

   

  Informacje na temat pracy w ITU można znaleźć pod adresem: http://www.itu.int/en/careers/Pages/default.aspx

   

   

  Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (UNHCR)

   

  Informacje na temat pracy w UNHCR można znaleźć pod adresem: http://www.unhcr.org/careers.html

   

   

  Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (OHCHR)

   

  Informacje na temat pracy w UNHCR można znaleźć pod adresem: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WorkStudyOpportunities.aspx

   

   

  Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO)

   

  Informacje na temat pracy w WMO można znaleźć pod adresem: http://public.wmo.int/en/about-us/employment

   

   

  Powszechny Związek Pocztowy (UPU)

   

  Informacje na temat pracy w UPU można znaleźć pod adresem: https://erecruit.upu.int/public/index.asp?lng=en

   

   

  Unia Międzyparlamentarna (IPU)

   

  Informacje na temat pracy w UPU można znaleźć pod adresem: http://www.ipu.org/finance-e/vacancy.htm 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: