close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY NAUKOWE I TECHNICZNE

 •  

  Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union – ITU) został ustanowiony w Paryżu w roku 1865 pod nazwą Międzynarodowy Związek Telegraficzny, następnie przemianowany na Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny. Jest najstarszą działającą organizacją międzynarodową na świecie. ITU jest wiodącą agencją wyspecjalizowaną systemu NZ w dziedzinie telekomunikacji i radiokomunikacji. Członkami Związku zgodnie z jego Konstytucją mogą być państwa oraz tzw. członkowie sektorowi, czyli przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku telekomunikacyjnym i radiokomunikacyjnym. Aktualnie Związek liczy 193 państwa członkowskie i prawie 800 członków sektorowych.

   

  Sekretarz Generalny ITU, Huolin Zhao, (Chiny) pełni tę funkcję w kadencji 2015 – 2020. Najwyższym organem politycznym Związku jest Konferencja Pełnomocników, składająca się z delegacji reprezentujących państwa członkowskie organizacji. Konferencja zbiera się co cztery lata i określa głównie kierunki polityki Związku, wybiera członków Rady, ustala plany finansowe organizacji.

   

  Rada działa w granicach uprawnień udzielonych przez Konferencję Pełnomocników. Zadaniem Rady jest nadzór aktualnej polityki, strategii oraz aktywności Związku w okresach pomiędzy Konferencjami Pełnomocników. Rada powoływana jest każdorazowo na 4 lata. Posiedzenia odbywają się dorocznie w Genewie w maju. Prace bieżące w ITU prowadzone są w Grupach Roboczych Rady. Eksperci spotykają się dwa razy do roku i prace trwają przez dwa tygodnie. Ponadto kalendarz prac ITU opiera się na cyklach przygotowawczych do kolejnych konferencji sektorowych (World Radiocommunications Conference dla ITU-R World Telecommunications Standardization Assembly dla ITU-T oraz World Telecommunications Development Conference dla ITU-D).

   

  Polska jest członkiem Związku od 1921 roku. Wchodzimy w skład Rady ITU. W Polsce współpracę z ITU prowadzą: Ministerstwo Cyfryzacji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej Polska pozostaje bardzo aktywnym uczestnikiem procesu Szczytu ws. Społeczeństwa Informacyjnego (World Summit on the Information Society – WSIS) Generalny przegląd procesu WSIS odbył się w czasie spotkanie wysokiego szczebla w Nowym Jorku (grudzień 2015 r.). Dokonano przeglądu realizacji postulatów WSIS. Omówiono również te obszary w dziedzinie ICT (Information and Communication Technologies/Technologie Informacyjno-Komunikacyjne), które wymagają ciągłych działań (m.in. wykorzystanie ICT na rzecz rozwoju). W czasie Szczytu wypracowano dokument końcowy, przyjęty przez ZO NZ. Ustalono kontynuację procesu WSIS. W tym kontekście, ITU nadal organizować będzie doroczną organizację WSIS Forum. Pozostaje wiele nierozwiązanych kwestii takich jak budowa inkluzyjnego, skoncentrowanego na jednostkach społeczeństwa informacyjnego, redukcja przepaści cyfrowej oraz jej nowe przejawy (brak wystarczającej przepustowości umożliwiającej korzystanie z najnowszych usług).

   

   

   

   

  Nazwa CERN wywodzi się od akronimu pierwotnej, francuskiej,  nazwy organizacji: Europejska Rada Badań Jądrowych (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) -  powstała w 1954 r. Obecna oficjalna nazwa to Europejska Organizacja Badań Jądrowych. Jest to największe na świecie laboratorium w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych i struktury materii. Jest także ośrodkiem badań i wdrażania eksperymentalnych rozwiązań w wielu dziedzinach  nauki. Podstawowym narzędziem badawczym jest Wielki Zderzacz Hadronów (Large Hadron Collider - LHC), uruchomiony w 10 września 2008 roku. CERN jest  ważnym centrum transferu nowych wyrafinowanych technologii do europejskiego przemysłu. Członkami CERN jest 22 państw. Dyrektorem Generalnym CERN jest obecnie Prof. Fabiola Gianotti (Włochy); rozpoczęła kadencję z dniem 1 stycznia 2016 r.(do końca 2020).

   

  Organy:

  • Rada;
  • Komitet Polityki Naukowej;
  • Komitet Finansowy;
  • Trójstronne Forum ds. warunków zatrudnienia.

   

  Posiedzenia powyższych organów CERN odbywają się cztery razy do roku. W Radzie zasiada po dwóch delegatów z każdego państwa członkowskiego reprezentujących administrację rządową i środowisko naukowe danego kraju.

   

  Polska w latach 1963-1990,  jako jedyne państwo Europy Wschodniej korzystała w CERN ze statusu oficjalnego obserwatora, a od lipca 1991r. jest pełnoprawnym członkiem Organizacji. Polska jest członkiem wszystkich organów CERN. Prof. Agnieszka Zalewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego od stycznia 2012 do końca 2015 r. sprawowała funkcję Przewodniczącej Rady CERN (pierwsza w historii tej organizacji osoba, z Polski, która została wybrana na to stanowisko, a jednocześnie pierwsza kobieta na tym stanowisku).

   

  Instytucją wiodącą w Polsce w zakresie współpracy z CERN jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Polscy naukowcy aktywnie biorą udział w pracach następujących programów/detektorów CERN:

  • ATLAS: badanie struktury materii i własności oddziaływań fundamentalnych, 62 polskich naukowców, doktorantów oraz studentów z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN oraz UJ i AGH.
  • CMS: badanie struktury materii i własności jej oddziaływań, 37 polskich badaczy, doktorantów, studentów i inżynierów z Instytutu Fizyki Doświadczalnej z UW oraz z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
  • ALICE: doświadczalne badanie zderzeń protonów i ciężkich jąder atomowych, 27 badaczy i doktorantów, także studenci (IFJ PAN, PW, NCBJ).
  • LHCb: badanie kwarków, antymaterii, oddziaływań silnych, 46 naukowców, doktorantów, studentów oraz inżynierów z IFJ PAN, AGH oraz NCBJ.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: